Sản phẩm

Tổ yến tươi

Mã sản phẩm: TN08
Giá Sản Phẩm :2.900.000 đ
5/5

Chân yến tinh chế

Mã sản phẩm: TN07
Giá Sản Phẩm :3.600.000 đ
5/5

Tổ yến thô nguyên lông (10 tổ/lạng)

Mã sản phẩm: TN06
Giá Sản Phẩm :2.800.000 đ
5/5

Tổ yến thô nguyên lông (12-14 tổ/lạng)

Mã sản phẩm: TN05
Giá Sản Phẩm :2.600.000 đ
5/5

Tổ yến tinh

Mã sản phẩm: TN03
Giá Sản Phẩm :3.800.000 đ
5/5

Tổ yến rút lông

Mã sản phẩm: TN01
Giá Sản Phẩm :4.500.000 đ
5/5

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

0977957709