Sản phẩm

Tổ yến tươi

Mã sản phẩm: TN08
5/5
2.900.000 đ

Chân yến tinh chế

Mã sản phẩm: TN07
5/5
3.600.000 đ

Tổ yến thô nguyên lông (10 tổ/lạng)

Mã sản phẩm: TN06
5/5
2.800.000 đ

Tổ yến thô nguyên lông (12-14 tổ/lạng)

Mã sản phẩm: TN05
5/5
2.600.000 đ

Tổ yến tinh

Mã sản phẩm: TN03
5/5
3.800.000 đ

Tổ yến rút lông

Mã sản phẩm: TN01
5/5
4.500.000 đ

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

0977957709