Khuyến mãi

GIẢM
NGAY

10%

Bán Không Lợi Nhuận vào Tết Thiếu Nhi
Yến sào Tín nghĩa tặng các mẹ có bé nhỏ.
Chương trình áp dụng từ ngày 1/6 – 5/6.
Tất cả sản phẩm

TÌM HIỂU THÊM

GIẢM
NGAY

10%

Bán Không Lợi Nhuận vào Tết Thiếu Nhi
Yến sào Tín nghĩa tặng các mẹ có bé nhỏ.
Chương trình áp dụng từ ngày 1/6 – 5/6.
Tất cả sản phẩm

TÌM HIỂU THÊM

GIẢM
NGAY

5%

Áp dụng khi đơn hàng từ 500g trở lên
"Chân yến tinh chế"
Từ ngày 20/09 - 30/10/2020

TÌM HIỂU THÊM

GIẢM
NGAY

5%

Áp dụng khi đơn hàng từ 500g trở lên
"Chân yến tinh chế"
Từ ngày 20/06 - 30/07/2020

TÌM HIỂU THÊM

MIỄN PHÍ VẬN
CHUYỂN

Áp dụng cho tất cả các đơn hàng trong nước
Từ ngày 20/09 - 30/10/2020

TÌM HIỂU THÊM

MIỄN PHÍ VẬN
CHUYỂN

Áp dụng cho tất cả các đơn hàng trong nước
Từ ngày 20/09 - 30/10/2020

TÌM HIỂU THÊM

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

0977957709