Chào mừng bạn đến với
Yến sào Tín Nghĩa

Tạo niềm tin, gửi tâm tình

Chào mừng bạn đến với
Yến sào Tín Nghĩa

Tạo niềm tin, gửi tâm tình

Chào mừng bạn đến với
Yến sào Tín Nghĩa

Tạo niềm tin, gửi tâm tình

Chào mừng bạn đến với
Yến sào Tín Nghĩa

Tạo niềm tin, gửi tâm tình

Chào mừng bạn đến với
Yến sào Tín Nghĩa

Tạo niềm tin, gửi tâm tình

Previous
Next

Quy trình đảm bảo
chất lượng

100%
Tổ yến tự nhiên

GIAO HÀNG
Nhanh

Quy trình đảm bảo
chất lượng

100%
TỔ YẾN
TỰ NHIÊN

GIAO HÀNG NHANH

Yến sào tín nghĩa

Uy tín - chất lượng - Điểm tựa sức khỏe

Yến sào Tín Nghĩa xây dung hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho công
tác quản lý và sản xuất sản phẩm.

Sản phẩm của chúng tôi

Tổ yến tươi

Mã sản phẩm: TN08
Giá Sản Phẩm :2.900.000 đ
5/5

Chân yến tinh chế

Mã sản phẩm: TN07
Giá Sản Phẩm :3.600.000 đ
5/5

Tổ yến thô nguyên lông (10 tổ/lạng)

Mã sản phẩm: TN06
Giá Sản Phẩm :2.800.000 đ
5/5

Tổ yến thô nguyên lông (12-14 tổ/lạng)

Mã sản phẩm: TN05
Giá Sản Phẩm :2.600.000 đ
5/5

Tổ yến tinh

Mã sản phẩm: TN03
Giá Sản Phẩm :3.800.000 đ
5/5

Tổ yến rút lông

Mã sản phẩm: TN01
Giá Sản Phẩm :4.500.000 đ
5/5

Tổ yến tươi

Mã sản phẩm: TN08
Giá Sản Phẩm :2.900.000 đ
5/5

Chân yến tinh chế

Mã sản phẩm: TN07
Giá Sản Phẩm :3.600.000 đ
5/5

Tổ yến thô nguyên lông (10 tổ/lạng)

Mã sản phẩm: TN06
Giá Sản Phẩm :2.800.000 đ
5/5

Tổ yến thô nguyên lông (12-14 tổ/lạng)

Mã sản phẩm: TN05
Giá Sản Phẩm :2.600.000 đ
5/5

Tổ yến tinh

Mã sản phẩm: TN03
Giá Sản Phẩm :3.800.000 đ
5/5

Tổ yến rút lông

Mã sản phẩm: TN01
Giá Sản Phẩm :4.500.000 đ
5/5

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

Ưu đãi tuần

GIẢM
NGAY

100K

Dịch vụ
của chúng tôi

Dịch vụ

Đối tác & Khách hàng

Liên hệ với chúng tôi

Credibly innovate granular internal or “organic“ sources whereas high standards in web-readiness. Energistically scale future-proof core competencies vis-a-vis impactful experiences. Lorem Ipsum is simply dummy 

    0977957709