Giảm ngay 100.000 VNĐ

Yến sào Tín Nghĩa giảm 100K/sản phẩm cho khách hàng mua từ 200g sản phẩm trở lên.

Sản phẩm Yến sào Tín Nghĩa

Chân yến tinh chế

Tổ yến rút lông 

Tổ yến tinh chế

Tổ yến thô

Yến tươi

0977957709