Chung tay bảo vệ môi trường

Yến sào Tín Nghĩa không sử dụng túi ni lông; bao bì sản phẩm được thiết kế từ nguyên liệu bằng giấy thân thiện với môi trường.

Chúng tôi hạn chế tối đa phụ kiện làm từ nhựa, tăng cường sử dụng vất liệu dễ phân huỷ để góp phần bảo vệ môi trường.

Yến sào Tín Nghĩa ưu tiên các hoạt động mang tính nhân văn như Tiếp bước đến trường, Hỗ trợ những hoàn cảnh thiếu may mắn. Yến sào Tín Nghĩa mong nhận được sự ủng hộ và song hành của khách hàng. 

0977957709